KASZUBSKA JESIEN - ZDJ╩CIA DZIEĐ II.02.10.2011, 19:53