WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LICENCJI PZS NA 2011 ROK04.01.2011, 23:09
Bardzo proszę do piątku 7.01.2011 r. wpłacić na konto bądź w kasie K.S. AZS AWFiS Gdańsk kwotę 20 zł celem wykupienia licencji Polskiego Związku Szermierczego. Przypominam także o obowiązku posiadania ważnych badań lekarskich i opłaconych składek członkowskich. Bez tego nie ma możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych, zgrupowaniach i treningach.

Dane do przelewu bądź wpłaty w kasie Klubu:
- tytuł: Imię i Nazwisko - Licencja PZSzerm
- bank: Bank Pekao S.A.
- nr konta: 69 1240 1242 1111 0000 1588 1539
- adres: K.S. AZS AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk.
Grzegorz Skoczko