ZMIANA TERMINU TURNIEJU W TORUNIU!10.09.2010, 16:10
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wyjazd na Ogólnopolski Turniej Szermierczy we florecie dziewcząt i chłopców do Torunia w dniu 11-12.09.2010 r. z przyczyn niezależnych od organizatora został odwołany.

Organizator wyznaczył nowy termin zawodów – 25-26.09.2010 r.


Oto nowe terminy wyjazdu do Torunia:

Dziewczęta:
Wyjazd – 25.09.2010 r. godz. 06:00, boisko ZKPiG nr 26
Powrót – 25.09.2010 r. w nocy, boisko ZKPiG nr 26

Chłopcy:
Wyjazd – 26.09.2010 r. godz. 06:00, boisko ZKPiG nr 26
Powrót – 26.09.2010 r. w nocy, boisko ZKPiG nr 26Uwaga: W przypadku rezygnacji z wyjazdu do Torunia zwrot wpłaty u p. Justyny Oczak w pok. Nr 217 GSF.Zaplanowane pierwotnie na 25-26 września Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbędą się natomiast 18-19 września. Miejsce zawodów (GSF) bez zmian.