OPŁATA ZA LICENCJE PZS11.01.2010, 09:04
Przypominamy, iż opłata za licencje PZS na rok 2010 wynosi 20 zł od zawodnika. Pieniądze można wpłacać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w kasie klubu AZS AWFiS Gdańsk przy ul. Czyżewskiego 29 lub przelewem na konto klubu.

Oto dane potrzebne do przelewu:
K.S. AZS AWFiS Gdańsk
ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
Nr konta: 69 1240 1242 1111 0000 1588 1539

Kawka