AWFIS WITA MISTRZYNIE ŚWIATA.SPOTKANIE Z JM REKTOREM I SENATEM UCZELNI.20.10.2003, 10:10
W Sali Senackiej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na zaproszenie JM Rektora-prof. Wojciecha Przybylskiego odbyło się spotkanie władz uczelni oraz Klubu Sportowego AZS-AWFiS Gdańsk z zespołem mistrzyń świata. W uroczystości wzięli udział: fechmistrz Tadeusz Pagiński-szef zespołu szkoleniowego, trenerzy Longin Szmit i Robert Mrozowski oraz florecistki:Sylwia Gruchała, Magdalena Mroczkiewicz i Anna Rybicka. Oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawiciela sponsora gdańskich szermierzy-Cezarego Siessa,Prezesa Zarządu SRT Sietom. Słowa podziękowania wygłosili m.in. Rektor prof. Wojciech Przybylski, Rektor Honorowy prof. Janusz Czerwiński oraz nestor pomorskich dziennikarzy-redaktor Jerzy Gebert. Bohaterowie MŚ w Hawanie otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe, ufundowane przez klub i firmę SRT Sietom. W imieniu nagrodzonych fechmistrz Tadeusz Pagiński oraz kapitan mistrzyń świata – Anna Rybicka podziękowali uczelni, klubowi oraz firmie SRT Sietom za nieustanne wsparcie i życzliwą współpracę.


fechmistrz T.Pagiński w swoim wystapieniu podkreślił gdański rodowód floretowych sukcesów