TRAFIŁY DO BANKU.PKO BP SPONSOREM POLSKICH FLORECISTEK.30.09.2003, 09:30
W minionym tygodniu w Centrum Finansowym w Warszawie podczas konferencji prasowej uroczyście została podpisana umowa , na mocy której PKO Bank Polski S.A. będzie sponsorem polskiej reprezentacji we florecie kobiet. Umowa parafowana przez Prezesa Zarządu PKO BP S.A.-Andrzeja Podsiadłę oraz Prezesa Polskiego Związku Szermierczego –Adama Lisewskiego została zawarta na okres dwóch lat. Oprócz wsparcia finansowego dla PZS, środki finansowe otrzymają 4 reprezentantki Polski: Sylwia Gruchała, Anna Rybicka, Magdalena Mroczkiewicz, Małgorzata Wojtkowiak oraz sztab trenerski floretu kobiet: fechmistrz Tadeusz Pagiński, trenerzy Longin Szmit i Robert Mrozowski. Wszyscy zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Prezes PKOL Stanisław S.Paszczyk i Prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej-Jerzy Dachowski, oraz dziennikarze życzyli ekipie florecistek powodzenia na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Hawanie (5-11 październik br.).

uczestnicy konferencji z nadzieją patrzą w przyszłość
uczestnicy konferencji(od lewej):Prezes PKOL S.Paszczyk, Prezes Zarządu PKO BP S.A. A.Podsiadło,Prezes PZS A.Lisewski, fechmistrz T.Pagiński
od lewej:Magda Mroczkiewicz, Sylwia Gruchała,Marek Kłuciński-Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji PKO BP SA