BENEFIS TRENERA LONGINA SZMITA. 25 LAT MINĘŁO!13.01.2006, 12:06
Podczas klubowej Uroczystości Zakończenia Roku Sportowego 2005 w szermierce w Sali Kongresowej AWFiS w Gdańsku świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia pracy trenerskiej Longina Szmita. Specjalnym gościem imprezy był saksofonista jazzowy – Maciej Sikała.


To był dzień trenera Longina Szmita

Jubilat otrzymał gratulacje
- od (osobiście) Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza oraz Medal 1000-lecia Miasta Gdańska
- dyplom gratulacyjny Marszałka Woj.Pomorskiego-Jana Kozłowskiego (wręczony przez Macieja Kowalczuka – Wicedyr. Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMarszałk.)
- list gratulacyjny od JM Rektora AWFiS w Gdańsku – prof. Wojciecha Przybylskiego
- list gratulacyjny od Prezesa Polskiego Związku Szermierczego Adama Lisewskiego (odczytany przez Cezarego Siessa – Wiceprezesa PZS i KS AZS-AWFiS Gdańsk)
- statuetkę od KS AZS-AWFiS Gdańsk wręczoną przez prof. Wojciecha Przybylskiego
- statuetkę od sportowego Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 26 w Gdańsku wręczoną przez dyr. ZKPiG 26 – Jacka Mielewczyka
- upominki od wychowanków, w imieniu których zabrała głos Anna Rybicka


Longin Szmit przyjmuje gratulacje od Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza

Ponadto w programie Uroczystości znalazły się:
- podsumowanie osiągnięć sportowych w 2005r.
- podsumowanie zawodów DWÓR ARTUSA PKO BP – Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet
- podziękowania dla Instytucji, Sponsorów, Patronów
- mini koncert Macieja SikałyPamiątkowe zdjęcie członków sekcji szermierczej SIETOM AZS-AWFiS Gdańsk