WIELU CHĘTNYCH DO SZERMIERCZEJ ZABAWY. JARMARK ŚW. DOMINIKA.22.08.2005, 09:10
Bardzo dobrze udały się plenerowe turnieje szermiercze, które w ubiegłą sobotę trwały przez cały dzień na Targu Węglowym. Wszystko to odbywalo się w ramach Dnia Sportu Jarmarku św. Dominka pod Patronatem Honorowym Sylwii Gruchały. Przez cały dzień przy turniejach dzielnie pracowali szermierze Sietom AZS-AWFiS Gdańsk, UKS Atena Gdańsk i UKS de La Salle Gdańsk, którzy na tę imprezę przyjechali ze zgrupowania w Cetniewie. Dopisała zarówno frekwencja ( w turniejach wzięło udział wielu turystów), jak i pogoda. Także tego dnia podczas prezentacji szermierki na scenie można było m. in. spotkać się z fechmistrzem Tadeuszem Pagińskim oraz Sylwią Gruchałą, zapoznać się z szermierczymi przepisami i obejrzeć pokazy techniki floretowej poprowadzone przez trenera Grzegorza Supła.