NAGRODY PREZYDENTA MIASTA DLA FLORECISTÓW.12.03.2014, 21:56
W Biurze Prezydenta Gdańska ds. Sportu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza dla medalistów niedawno zakończonych w Jerozolimie Mistrzostw Europy Juniorów i Juniorów Młodszych. Nagrody finansowe oraz listy gratulacyjne wręczali : radny Mirosław Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Sportu i Turystki Rady Miasta Gdańska oraz prof. Wojciech Przybylski – Przewodniczący Gdańskiej Rady Sportu ,a otrzymali je : trener Krzysztof Walka, trener Longin Szmit , Anna Szymczak i Maciej Podralski (wszyscy UKS Atena Gdańsk) oraz trener Stanisław Szymański , Krystian Gryglewski i Michał Siess (obaj Sietom AZS-AWFiS Gdańsk).
Uroczystość w magistracie była tez okazją do wręczenia listów gratulacyjnych przez władze klubów, których członkami są gdańscy medaliści i w których pracują wspomniani szkoleniowcy. Wyrazy uznania ze strony Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Atena” oraz ZKPiG nr 26 przekazali Dyrektor Jacek Mielewczyk i Sekretarz Krzysztof Pietrusiak. Z kolei władze KS AZS-AWFiS Gdańsk były reprezentowane przez Członka Prezydium - Cezarego Siessa i Dyrektora - Igora Łuczaka .
Na zakończenie części oficjalnej radny Mirosław Zdanowicz i prof. Wojciech Przybylski otrzymali koszulki sportowe Gdańskiej Szkoły Floretu na sezon 2014.

W spotkaniu przygotowanym przez Kierownika Referatu Sportu – Adama Maksima wzięli udział także dziennikarze pomorskich redakcji sportowych.