SIETOM AZS-AWFiF Gdańsk


AKTUALNO¦CI PUCHAR POLSKI SIETOM TOUR GALERIA ZDJĘĆ SYLWETKI SZERMIERKA - ZASADY RANKINGI KALENDARZ GDZIE MOŻNA TRENOWAĆ KONTAKT LINKI

Gdańsk

AM-Studio

Europarts

Forma


AKTUALNO¦CI
„ŻYĆ Z POMPˇ”29.05.2008, 16:14
W Gdańsku, z inicjatywy kręgu osób ¶rodowiska medycznego i rodziców dzieci żywionych pozajelitowo, ruszyła akcja społeczna „żyć z POMPˇ”. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane z my¶l± o dzieciach, które rodz± się z poważn± wad± przewodu pokarmowego i zmuszone s± do otrzymywania niezbędnych do życia składników żywieniowych drog± dożyln±.

Celem tej akcji jest wsparcie Pomorskiego Centrum Traumatologii - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku w zakupie profesjonalnej aparatury do przygotowania żywienia pozajelitowego. Ze strony Szpitala akcja prowadzona jest przez specjalistów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci AMG.

Obecnie w północnej Polsce brakuje o¶rodka medycznego, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt do przygotowania żywienia pozajelitowego, który zapewniłby dzieciom żywionym pozajelitowo dostarczanie do domu przygotowanych przez wyspecjalizowanych farmaceutów w sterylnych warunkach mieszanek żywieniowych. Dotychczas z uwagi na brak możliwo¶ci technicznych, czę¶ć rodziców musi przygotowywać mieszaniny samodzielnie w domu. Zwiększa to oczywi¶cie ryzyko powikłań.

W przedsięwzięcie „żyć z POMPˇ” zaangażowało się wiele ¶rodowisk, m. in. organizacje pozarz±dowe, dziennikarze, gdańscy szermierze z Sylwi± Gruchał± na czele. Inicjatorzy oraz wolontariusze akcji zamierzaj± pozyskiwać ¶rodki niezbędne do zakupu wspomnianej aparatury poprzez współpracę ze sponsorami oraz organizuj±c imprezy, kwesty i licytacje.

Najbliższ± imprez± w ramach akcji „żyć z POMPˇ” będzie X Festyn Oruński, który odbędzie się w niedzielę – 1 czerwca w Parku Oruńskim w godz. 12.00 - 19.00. W specjalnym namiocie medycznym „żyć z POMPˇ” będzie można porozmawiać z lekarzami i pielęgniarkami, zmierzyć ci¶nienie oraz spotkać rodziców i dzieci zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Inicjatywę „żyć z POMPˇ” można wspierać, wpłacaj±c ¶rodki na cele akcji na konto:
Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych,
Gdańsk 80-808, ul. Biegańskiego 10/26
nr KRS - 0000241772,
Nr konta PKO S. A. 731240 5400 1111 0000 4918 48 95
z dopiskiem „żyć z POMPˇ”


DRUKUJ ARTYKUŁ
Sietom
Energa
Dwór Artusa
trójmiasto.pl
Żyć z Pomp±
Gaworek
GSF
« POWRÓT DO SPISU AKTUALNO¦CI
copyright 2019 SIETOM AZS-AWFiS Gdańsk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Sebastian Berenc, Marcin Kazieczko i Czarek Rybicki